grudzień 02

Osobą, która pełni rolę kredytodawcy jak i kredytobiorcy może być osoba, która posiada osobowości fizyczną jak też i taka, która nie posiada osobowości prawnej. Każda z nich ma nieco inne prawa i obowiązki, które dokładnie określa kodeks cywilny. Prześledźmy dokładniej pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej. Czym tak naprawdę się od siebie różnią? Osobowość fizyczna jest elementem prawa cywilnego. Jeżeli dana jednostka nie ma osobowości fizycznej i tak nie jest ona pozbawiona ochrony przez prawo. Tak jest w przypadku płodu. Nawet w brzuchu matki dziecko ma swoje prawa i powinno się szanować jego życie.

Osoba fizyczna to człowiek, którego tak określa prawo cywilne. Osobą fizyczną stajemy się w dniu naszych urodzin, a przestajemy nią być w dniu naszej śmierci. Inaczej jest w przypadku osobowości prawnej. Jako osoby fizyczne mamy prawo do posiadania osobowości prawnej, ale jest to w pewien sposób ograniczone. Pełną osobowość prawną otrzymujemy w dniu uzyskania pełnoletniości, zaś częściową osobowość prawną otrzymujemy w momencie ukończenia trzynastego roku życia. po tym czasie możemy zostać całkowicie pozbawieni osobowości prawnej poprzez ubezwłasnowolnienie. W takim przypadku nie będziemy mogli ani dawać ani też brać żadnych kredytów i pożyczek. Jest to krzywdzące, ale są przypadki, kiedy ubezwłasnowolnienie jest jedyną szansą, aby uratować danej osobie zdrowie, a nawet życie. Właśnie w takich przypadkach najczęściej ubezwłasnowolnia się daną osobę, aby najnormalniej w świecie jej pomóc.

Osobowość prawna.

Jednostka, która nie posiada osobowości prawnej jest potocznie uznawana jako osoba ułomna lub niezupełna. Taka osoba jest podmiotem stosunku cywilnoprawnego, który nie ma osobowości prawnej, ale ma jednocześnie w zgodzie z ustawą zdolność prawną. Do takich osób zalicza się między innymi spółki prawa handlowego, jak też wspólnoty mieszkaniowe i zwykłe stowarzyszenia. Osobowości prawnej nie posiadają również europejskie zgrupowania interesantów gospodarczych oraz partie polityczne, które nie zostały wpisane do ewidencji działalności gospodarczych. Jednostki nie posiadające osobowości prawnej mogą jednak zaciągać zobowiązania, można je pozywać, jak też mogą pełnić funkcję strony pozywającej.