luty 02

Problem kredytów gotówkowych, a także większych zobowiązań długoterminowych występuje w nowoczesnej gospodarce światowej. Czy kredyt ma wpływ na występowanie cyklicznych kryzysów ekonomicznych i w jaki sposób powstają negatywne tendencje. W artykule poznasz wpływ kredytów krótko i długoterminowych na kształtowanie się kryzysów ekonomicznych w środowisku międzynarodowym.

Jak udzielanie kredytów przedstawia się względem występowania kryzysów finansowych?

W krajach rozwiniętych udziela się często preferencyjnych kredytów praktycznie każdemu, także osobom bez zdolności kredytowej. Takie podmioty spłacają na początku tylko kapitał podstawowy, bez odsetek, np. przez okres pięciu lat. Po przekroczeniu tego preferencyjnego okresu zaczyna się wzrost rat na poziomie kilkuset procent. Taki preferencyjny kredyt wygląda dobrze na papierze i to tylko przez kilka początkowych lat. W USA wiele kredytów zamieniano na instrumenty rynku kapitałowego (papiery wartościowe) i sprzedawano inwestorom międzynarodowym, nawet dużym bankom detalicznym. Zamiana kredytów na instrumenty rynku kapitałowego to ogromne zagrożenie ekonomiczne, szczególnie przez brak pełnej informacji o grupie kredytobiorców. Regulacje na rynku kredytowym, a także odrzucanie wniosków od osób charakteryzujących się brakiem właściwych dochodów jest właściwie kluczowe dla ochrony całej gospodarki. Toksyczne kredyty, a także wysokie stopy procentowe powodują obniżenie zaufania do większości instytucji finansowych. Niespłacone kredyty odbijają się na wynikach finansowych dużych instytucji pożyczkowych, na klientach detalicznych, na wielu branżach, gdzie banki detaliczne posiadają udziały. Kredyt, nawet najmniejszy wpływa w makroskali na kształtowanie się kryzysów ekonomicznych.

Uzależnienie kryzysu od kredytów długoterminowych

Na rynku kapitałowym możliwe jest przekształcenie nierzetelnie spłacanych długów w instrumenty pochodne. To skomplikowany, ale korzystny proces z perspektywy podmiotów zagrożonych płynnością. Ostatni kryzys finansowy, który tak naprawdę jeszcze się nie skończył wystartował właśnie przez niebezpieczne kredyty. Optymalizacja rynku kredytowego, kontrola zadłużenia, zmiana norm dotyczących udzielania ryzykownych pożyczek to właściwie punkty kluczowe dla całego społeczeństwa.