luty 20

Efektywne korzystanie z lokat bankowych wymaga od inwestora indywidualnego znajomości kluczowych rodzajów instrumentów oszczędnościowych spotykanych w bankach detalicznych. W artykule otrzymasz zestawienie najciekawszych rodzajów lokat bankowych z krótką charakterystyką. Dzięki temu prawidłowo rozdzielisz kapitał i zwiększysz potencjał długoterminowego oszczędzania, niezależnie od kształtowania wskaźników makroekonomicznych, wskazówki jak wybierać dobre oferty znajdziesz na alelokaty.pl.

Długoterminowe, a krótkoterminowe oszczędzanie

Standardowa lokata dzieli się najczęściej na długoterminową, średnioterminową, krótkoterminową. Długoterminowe, klasyczne lokaty zapewniają większy zysk, ale w zamian za ograniczenie płynności inwestora indywidualnego. Po wprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych na rynek lokat bankowych wypłata zysku (odsetek) następuje dopiero po całym cyklu oszczędzania. Jeżeli zerwiesz lokatę długoterminową, nawet na kilka dni przez zapadalnością tracisz natychmiast wypracowane środki. Z tego powodu odkładanie na lokacie długoterminowej, najbardziej opłacalnej trzeba precyzyjnie przemyśleć, aby nie narazić się na wskazane wyżej problemy. Zaleca się, aby lokata długoterminowa stanowiła mniej więcej 50% całych oszczędności. Lokata krótkoterminowa natomiast umożliwia wypracowane zysku pozwalającego na opłatę rachunku osobistego, czy innych drobnych opłat związanych z bieżącą obsługą banku detalicznego. To najpopularniejsza strategia wyrównująca.

Promocje, czy korzystne w dłuższej perspektywie?

W bankach detalicznych coraz częściej spotkasz lokaty o charakterze promocyjnym, dedykowane nowym klientom lub klientom wykorzystującym dodatkowe usługi instytucji finansowej. Lokata promocyjna wyróżnia się przede wszystkim znacznie wyższym oprocentowaniem, ale niestety limitowanym czasem obowiązywania. Do dyspozycji masz lokaty promocyjne miesięczne, dwu i trzymiesięczne maksymalnie, chociaż to rzadko występująca opcja. Poza tym, jeżeli podpiszesz z bankiem detalicznym umowę o prowadzenie rachunku osobistego, wtedy również wynegocjujesz lepsze warunki założenia niektórych lokat bankowych. Naturalnie im większy kapitał oddajesz do dyspozycji banku detalicznego, tym korzystniejszy nacisk negocjacyjny. Nie musisz naturalnie pozostawać przy jednym banku detalicznym w kwestiach promocyjnych lokat. Kapitał bez problemu przeniesiesz pomiędzy instytucjami, co wydłuży okres promocyjny nawet do dwóch lat. Dzięki temu zagwarantujesz realne oprocentowanie na całkiem przyzwoitym poziomie. Standardowo lokaty promocyjne to 3 – 4% oprocentowania nominalnego w stosunku rocznym. Od tego musisz odjąć inflację i podatek od zysków kapitałowych. Dopiero wtedy otrzymasz prawidłowy wynik.

Lokaty dedykowane branżowym specjalistom i przedsiębiorcom

Niektóre banki detaliczne specjalizują się w obsłudze przyszłościowych zawodów, a także klientów w kategorii premium. Lokaty dedykowane specjalistom dają zarobić znacznie więcej. Niestety w niektórych sytuacjach trzeba związać się z bankiem na stałe, np. rachunkiem firmowym. Inne ciekawe rodzaje lokat bankowych to lokata progresywna, jednodniowa (bardzo przydatna przy obrocie bardzo dużym kapitałem), strukturyzowana (połączona z instrumentami rynku kapitałowego, w tym mocno ryzykownymi instrumentami pochodnymi, czy papierami wartościowymi wybranymi przez wykwalifikowanego doradcę). Lokaty zawsze oceniasz pod względem oprocentowania realnego, rodzaju instrumentu oszczędnościowego, czasu obowiązywania. Pamiętaj, aby nie zamykać lokaty przed terminem zapadalności odsetek, bo wtedy stracisz wypracowane zyski.