styczeń 14

Podstawą naszych dochodów są środki, które otrzymujemy na przykład w ramach wynagrodzenia za pracę itp. Możemy te środki odkładać i w ten sposób oszczędzać. Jednak można zrobić z nimi coś bardziej efektywnego niż tylko zwyczajne odkładanie, a mianowicie można je pomnożyć poprzez ich odpowiednie zainwestowanie. Jednak trzeba pamiętać, że inwestowanie wiąże się z jakimś ryzykiem, a im większe ono jest, tym potencjalne zyski również są większe. Można na przykład inwestować swoje pieniądze na giełdzie lub też ulokować je w jakimś funduszu inwestycyjnym. Jednak nie każdy chce, aby jego ciężko wypracowane pieniądze stracić w wyniku jakiejś inwestycji. Dla takich osób jednym z dobrych rozwiązań są lokaty bankowe. Zysk jest z nich niższy niż w przypadku bardziej agresywnego inwestowania, ale jest to zysk na przyzwoitym poziomie, zaś ryzyko takich inwestycji jest stosunkowo niewielkie, można powiedzieć, ze prawie żadne. Poza tym jest jeszcze Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zwróci wpłacony kapitał, gdyby okazało się, że nie jest tego w stanie zrobić sam bank. Konieczność skorzystania z pomocy takiego Funduszu jest jednak dość mało prawdopodobna. Choć lokaty są mało ryzykownymi sposobami inwestowania środków, to mogą one przynosić mniejsze lub większe zyski w zależności od tego, jaką lokatę się wybierze. Dlatego też przed założeniem lokaty warto dokładnie zapoznać się z rynkową ofertą, czyli z tym, co posiadają w swojej ofercie poszczególne banki. Na początek warto skorzystać z internetowej porównywarki, czy też aktualnego rankingu lokat, aby mieć jakieś ogólne rozeznanie i móc odnaleźć w gąszczu ofert te najbardziej korzystne. Obszerny ranking kredytów gotówkowych dostępny jest na naszej stronie, wejdź i zobacz gdzie dają najlepsze procenty.

Jedna z najważniejszych cech każdej lokaty, o ile nie najważniejszą jest jej oprocentowanie. Ono bowiem, a konkretnie jego wysokości określa, jak wysokie będą zyski z lokaty. Jednak z nim związane są również inne bardzo istotne aspekty, a mianowicie to, czy jest to oprocentowanie stałe i zmienne oraz w jaki sposób jest ono naliczane, czyli jak wygląda sprawa kapitalizacji odsetek. Stałość lub zmienność oprocentowania ma duże znaczenie ze względu na zmiany stóp procentowych, ponieważ jest ono od nich zależne. Jeśli stopy pójdą w górę lub w dół to tak samo będzie z oprocentowaniem lokat. Wybierając oprocentowanie stałe zabezpieczamy się przed niższym zyskiem, jednak wybierając zmienne oprocentowanie oprócz ryzyka mamy jeszcze szanse na wyższe zyski w przypadku podniesienia stóp przez NBP. Ważne jest również to, w jaki sposób są naliczane odsetki, czyli jak wygląda ich kapitalizacja. W przypadku kapitalizacji odsetki są naliczane nie tylko od wpłaconego kapitału, ale podstawą do ich naliczania jest początkowy kapitał plus wypracowany już zysk. Im kapitalizacja częstsza, tym większe będą również zyski z lokaty. Trzeba jednocześnie pamiętać, że nie tylko zysk jest najważniejszy przy wyborze lokaty. Ważny jest na przykład czas jej trwania, gdyż on określa też kiedy będziemy mogli podjąć środki z lokaty bez utraty wypracowanego zysku.