czerwiec 19

Kredyt celowy zawierany w celu nabycia nieruchomości zyskał miano kredytu hipotecznego. Ten rodzaj zobowiązania zazwyczaj udzielany jest w wysokiej wartości na bardzo długi okres kredytowania. Kredyt hipoteczny daje możliwość uzyskania środków finansowych pod zastaw nieruchomości zupełnie nowej lub tej z rynku wtórnego jaką stanowi mieszkanie lub działka budowlana. Za każdym razem podczas negocjowania warunków umowy z instytucją finansową, kredytobiorca musi wskazać jedną konkretną nieruchomość, która jest celem całego przedsięwzięcia. W przypadku jej nabycia za środki udostępnione przez bank spłacający winien mu niezwłocznie przedstawić dokument potwierdzający jej kupno.

Nie są to jednak jedyne warunki, do których musi się zastosować kredytobiorca. Z uwagi na zaciągnięcie zobowiązania w wysokiej kwocie na długi okres kredytowania ten typ kredytu wymaga dodatkowych zabezpieczeń w formie wkładu własnego, którego wysokość wynosi 20% nabywanej nieruchomości. Chociaż stanowi to pewnego rodzaju utrudnienie to z drugiej strony zmniejsza znacząco wysokość kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, że wkład własny może przybrać również inna formę niż gotówkowa. Te formy to :

  • Dodatkowo zaciągnięty kredyt gotówkowy
  • Zabezpieczenie innej nieruchomości, należącej do klienta
  • Zabezpieczenie lokat
  • Zabezpieczenie środków IKE/IKZE

Oczywiście istnieje możliwość pomniejszenia wkładu własnego jednakże wiąże się to z dodatkowymi kosztami jakim jest podniesienie wysokości marży lub wykupienie dodatkowego ubezpieczenia lub płatnego konta bankowego.

Poza przedstawieniem wkładu własnego i okazaniem właściwej nieruchomości, każda instytucja finansowa będzie skrupulatnie analizować zdolność oraz historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy. W sytuacji, w której bank stwierdzi, że wnioskodawca nie poradzi z regulowaniem comiesięcznych rat wówczas otrzymuje negatywną decyzję kredytową.

Zdolność kredytowa

To zrozumiałe, że kredyt hipoteczny udzielany jest wyłącznie osobom, które są w posiadaniu środków finansowych na jego spłatę. Tak samo jak w przypadku starania się o inne typy kredytów, decyzję kredytową poprzedza dokładna weryfikacja zdolności kredytowej. Do tego celu instytucja finansowa przegląda bazę Biura Informacji Kredytowej w celu zapoznania się z wielkościami poprzednich zobowiązań klienta oraz charakterem ich spłaty. Tym samym instytucja finansowa przekona się czy zadłużenia w przeszłości klienta były regulowane systematycznie, czy jednak ich spłacanie było dla wnioskodawcy dość problematyczne.