<p>Chcąc otrzymać kredyt gotówkowy, musimy przede wszystkim złożyć wniosek o jego przyznanie, a późni...

Chcąc otrzymać kredyt gotówkowy, musimy przede wszystkim złożyć wniosek o jego przyznanie, a później wypełnić określone formalności określone przez bank, oraz dostarczyć ewentualne dokumenty, o które możemy zostać poproszeni. To pozwoli zweryfikować nas jako kredytobiorców, ocenić naszą zdolność kredytową i wiarygodność i dopiero na tej podstawie zostanie wydana decyzja. Decyzja oczywiście może być pozytywna lub negatywna, a przyczyny wydania decyzji odmownej mogą być różne.

Bnak zdolności kredytowej

Jest ona obliczana na podstawie wysokości naszych dochodów, od których odejmowane są stałe obciążenia miesięczne takie jak opłaty za media, czynsz, koszt utrzymania samochodu. Jeżeli po odjęciu od dochodów kosztów utrzymania okaże się, że pozostała kwota jest zbyt niska, by zapewnić bezproblemową i terminową spłatę pobieranego zobowiązania, wówczas możemy otrzymać odmowę, lub zostaniemy poproszeni o dołączenie do kredytu współkredytobiorcy. Jeżeli mamy zbyt liczne zobowiązania finansowe w trakcie spłaty, to one będą obniżały naszą zdolność kredytową, wskutek czego nasz wniosek może zostać także rozpatrzony negatywnie.

Zła przeszłość w spłacie zobowiązań

Banki przed podjęciem decyzji sprawdzają każdego wnioskodawcę pod kątem historii kredytowej, weryfikują BIK oraz inne rejestry dłużników. Jeżeli bank weryfikując naszą historię znajdzie w BIK informacje o opóźnieniach w spłacie innych zobowiązań przekraczających 30 dni, wówczas najprawdopodobniej odrzuci nasz wniosek.

Zaległości w opłatach za media i innych

Oprócz BIK banki weryfikują Klientów również w innych rejestrach dłużników takich jak BIG, czy KRD. Jeżeli jesteśmy tam wpisani za zaległości w przeszłości lub obecnie w opłacaniu rachunków za media, w alimentach, to wzrosną szanse na otrzymanie negatywnej decyzji.

Nawet drobiazg może być przyczyną odmowy

Musimy mieć świadomość, że należy z uwagą podchodzić do sporządzania wniosku kredytowego, gdyż nawet najmniejszy błąd w adresie, telefonie bądź mailu może spowodować to, że finalnie nie otrzymamy kredytu, gdyż możemy być postrzegani jako osoby niewiarygodne, składające nieprawdziwe oświadczenia. Dlatego też złożenie wniosku wymaga wcześniejszej analizy naszej sytuacji i podejścia do tej kwestii z uwagą.

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy na wakacje