<p>Wiele osób chcąc kupić własny dom lub mieszkanie decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego...

Wiele osób chcąc kupić własny dom lub mieszkanie decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego gdyż zazwyczaj jest to jedyne wyjście aby spełnić to marzenie i móc cieszyć się własną nieruchomością. Kredyt ten z roku na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem a banki bardzo chętnie nam go udzielają,, jednak wcześniej musimy spełnić szereg różnych warunków.

Jeżeli już zdecydujemy się na konkretną ofertę kredytu w konkretnym banku i jesteśmy pewni swojej decyzji nadchodzi czas na sfinalizowanie umowy i uruchomienie kredytu. Po podpisaniu umowy kredytowej z wybranym przez nas bankiem możemy już zawrzeć ostateczną umowę przenoszącą własność kupowanej nieruchomości. W akcie notarialnym wskazany jest między innymi termin i kwota płatności. Będzie tu również rozdzielony nasz wkład własny o ile taki posiadamy oczywiście, od środków pochodzących z kredytu. Do wypłaty środków bank będzie wymagał okazania aktu notarialnego, dowodu, że wpłaciliśmy naszą część ceny, a czasami również innych dodatkowych dokumentów.

Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się pożyczonymi od banku pieniędzmi i zanim środki te znajdą się na naszym rachunku bankowym będziemy musieli jeszcze dopilnować wszystkich formalności związanych z wpisem hipoteki na rzecz banku a także ubezpieczyć nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych, co jest bardzo ważne.

W momencie, kiedy osoba od której kupujemy daną nieruchomość czyli sprzedający otrzyma przelew, kończy się etap starania o kredyt, a tym samym zaczyna się jego spłata. Pozostaje jednak dopełnienie jeszcze jednej formalności a mianowicie dostarczenie bankowi wypisu z księgi wieczystej z wpisem hipotecznym na jego rzecz. Taki krok warto podjąć w chwili gdy tylko księga zostanie uaktualniona, ponieważ w okresie przejściowym poniesiemy wyższy koszt.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego wielu z nas zastanawia się również już na tym etapie czy będzie możliwa wcześniejsza spłata zaciągniętego przez nas zadłużenia. Jak się okazuje większości banków umożliwia wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu jednak jest to obwarowane dodatkowymi warunkami i prowizjami. Większość banków określa maksymalną wysokość nadpłaty, której możemy dokonać bezpłatnie, a także w którym taka operacja jest obarczona prowizją. Jeżeli wiemy że będziemy chcieli a także że będziemy mieli możliwości aby spłacić zadłużenie wcześniej, powinniśmy już na etapie wyboru najlepszej dla nas oferty wziąć pod uwagę ten punkt umowy kredytowej, gdyż jak się okazuje prowizja za wcześniejszą spłatę może sięgnąć nawet 3 proc. płaconej przedterminowo kwoty.

W wielu bankach po kilku pierwszych latach obowiązywania umowy będziemy mogli bezpłatnie częściowo bądź też całkowicie pozbyć się długu i spłacić go wcześniej. W przypadku nadpłacenia zobowiązania w niektórych bankach czy też instytucjach będziemy musieli dodatkowo zdecydować, co chcemy zrobić z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Będziemy mieli możliwość zmniejszenia raty kredytu i zachować niezmieniony termin kredytu bądź też pozostawić ratę na obecnym poziomie, ale tym samym skrócić okres trwania naszej umowy.